Misija

Naša misija je osnaživanje žena, mladih te marginaliziranih i ranjivih grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu.

Vizija

Naša vizija je učiniti ovo društvo boljim, informiranijim, svjesnijim o problemima oko nas i ponuditi rjesenja.

Glavni ciljevi i strategije za ostvarenje tih ciljeva prema statutu:

  • Promocija i jačanje ravnopravnosti spolova;
  • Njegovanje i širenje kulture bosanskohercegovačkih naroda;
  • Suzbijanje nasilja u porodici;
  • Unapređenje odnosa između građana, nevladininih organizacija, građanskih inicijativa i lokalne samouprave;
  • Osnaživanje civlnog sektora međusektorske saradnje;
  • Unapređenje i promocija zaštite ljudskih prava s ciljem jačanja vladavine prava i demokratskih vrijednosti, s posebnim osvrtom na zaštitu žena, djece i omladine;
  • Organizovanje, sudjelovanje i provedba aktivnosti kroz:seminare, radionice i okrugle stolove koji potiču primjenu ili poboljšanje zakona  koji se odnose na ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova;
  • Organizovanje, sudjelovanje i provedba projekata koji osiguravaju međusektorsku saradnju u zemlji i inostranstvu;
  • Organizovanje i provedba humanitarnih aktivnosti; te ostalih vrsta pomoći koje su usmjerene prema socijalno ugroženim osobama;